Lý thuyết tài khoản Nghỉ ngơi
Lý thuyết vùng lừa
Phát triển lý thuyết dẫn hướng
Hedging an toàn 

  • Minh bạch
  • Lợi nhuận cao
  • Rút vốn bất kỳ lúc nào
  • Thanh toán sinh lời bền vững

HẠNG MỤC ĐẦU TƯ

có 2 gói : Noloss + 7355 tại ZEN

02

Vận hành tài khoản

Cây Dẫn Hướng
Nó thường xuất hiện ở phiên Mỹ và trong phiên Âu nó xác định một cây nến mà chỉ định rằng sức mua hay bán căng và lực bật mạnh. Có thể đó chính là Price Action hay mô hình nến nhưng không nó loại bỏ các tín hiệu ảo

01

I can teach you.
Nếu bạn sở hữu lý thuyết nghỉ ngơi của tài khoản ... Bạn ăn tiền...

Đầu tư vàng

04


Tâm lý là điều sợ hãi nếu bạn treo lệnh ngó lệnh đặc biệt tk nhỏ bạn sẽ sợ hãi và run sợ... Hãy đánh theo hiệp tài khoản của bạn chính là điểm cộng nếu bạn cho nó nghỉ nhiều ... Scaping hay đánh cấp tập hay tính toán theo hiệp đó là một giải pháp tốt nhất cho chúng ta - tôi thích lý thuyết nghỉ ngơi và theo cú đá này 1 triệu lần ...


Tham gia vào hiệp đấu...

03

Vùng Lừa Của Thị Trường
Khi 4 đến 6 cây nên vụt tăng nhưng bị đập lại bởi một cây nên dài ngoằng nó đảo ngược giá tạo ra số 4 và tam giác ngược và đó chính là điểm lừa một cách quá đáng. Nó phá vỡ những gì đã diễn ra ... Có thể lắm chứ các thành quả 6 tiếng trước làm được và dụ rất nhiều người vào buy hay sell... Thị trường và Big Boy bắt đầu đốt ...

Phiên Mĩ

7355

Noloss

vào nhóm

Gửi gắm bạn lựa chọn đầu tư đúng đắn nhất

Zen trade -> vào  Nhóm 

Các view trade trong chứng khoán / hàng hóa / đầu tư rủi ro / và chuyển giá giúp ZEN có được các chiến lược thông minh

Đăng ký

Các báo đài nói gì về
ZEN Group?

Hỗ trợ khách hàng 

Gửi hợp đồng 

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

©2016 Allrights reserved zen group

www.zen.com.vn  Quy tụ thành công 

Address: Tòa nhà ZEN Imperia Tầng 5 - 143
Nguyễn Huy Tưởng - Thanh xuân - Hà nội 

Hotline: + 0987732228
Email : info@zen.com.vn
www.zen.com.vn

Đăng ký

ĐĂNG KÍ NHẬN TƯ VẤN GÓI NOLOSS TRONG ZEN GROUP

Các giải pháp về Noloss system

Đăng ký hỗ trợ